Публічний Договір про надання послуг бронювання

Публічний Договір про надання послуг бронювання номера в готелі.

Цей Публічний договір (далі за тескстом – “Договір”) визначає порядок надання та отримання послуг бронювання готелів, регулює відносини між Гостем та Готелем. В розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором.

У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

Споживач (Гість) – фізична особа або юридична особа (в т.ч. фізична особа-підприємець), яка виявила бажання скористатися послугами бронювання, уклала Договір з Центром бронювання та належним чином виконує умови Договору.

Готель – фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послуги по розміщенню та проживанні у Засобах розміщення.

Загальні положення:

Готель  «У Олега»здійснює господарську діяльність за допомогою інтернет-сайту домену

u-olega.com.ua, а також через call.

Зазначений Договір є публічною офертою (офіційною пропозицією) Готелю. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Споживачем (Гостем). Цей Договір може бути на розсуд Гостя укладений одним із таких способів:

а)Шляхом його підписання Гостем або уповноваженими представниками Гостя і Готелю

б)Шляхом подачі заявки на бронювання послуги готельного обслуговування і здійснення оплати на користь Готелю. Здійснюючи бронювання, Гість підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, згоден і приймає умови Даного Договору.

 1. Предмет договору
  1. На умовах, визначених цим Договором, Готель  зобов’язується забезпечити надання Гостю згідно його заявці туристичної послуги з підбору, бронюванню номера  та послуги з готельного обслуговування, в тому числі по проживанню (розміщення) і супутніх послуг (далі — туристичні послуги), а Гість зобов’язується оплатити надані послуги безпосередньо Готелю,
  2. Гість планує скористатися туристичними послугами з готельного обслуговування.
 2. Сума і порядок оплати (Сума туристичного обслуговування і порядок оплати)
  1. Ціна туристичних послуг вказана в заявці на бронювання і в Акті заселення (ваучері).
  2. Належна до сплати сума визначається виходячи зі встановлених Готелем цін. Оплата Туристичних послуг здійснюється на користь Готелю на підставі виставленого рахунку та в термін, зазначений в рахунку або в момент заселення в Готель залежно від умов бронювання.
  3. Ціна туристичних послуг з готельного обслуговування включає в себе вартість проживання, встановлену Готелем і вартість інших додаткових послуг, які входять у вартість номера. У разі несплати або неповної оплати Гостем суми зазначеної в рахунку, цей Договір вважається неукладеним, а заявка (замовлення) Гостя — анульованою.
  4. У разі необхідності попередньої оплати відповідно до умов бронювання, оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Готелю, при цьому датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Готелю.
 3. Права і обов’язки сторін
  1. Готель  зобов’язується:
   1. Оформити бронювання номера згідно уподобань Гостя.
   2. Надати Гостю після надходження оплати туристичних послуг— Акт заселення (ваучер).
   3. Надати на вимогу Гостя бухгалтерський пакет документів після оплати і надання туристичних послуг.
  2. Гість зобов’язується:
   1. Своєчасно оплатити туристичні послуги в порядку, визначеному п.п. 2.3., 2.4. цієї угоди.
   2. Самостійно відшкодувати збитки, завдані Готелю.
   3. Своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.
  3. Гість має право отримати:

– обумовлений цим Договором комплекс послуг;

– об’єктивну і повну інформацію про статус замовлення в Центрі Бронювання.

 1. Відповідальність сторін та звільнення від відповідальності
  1. У разі несвоєчасного виконання Гостем зобов’язань, передбачених п.п. 2.1., 3.2. цього Договору Готель  не несе відповідальності за несвоєчасне і / або неповне виконання послуг за цим Договором.
  2. . Відповідальність за надання послуг з готельного обслуговування, формування умов ануляції та оформлення повернень несе Готель в повному обсязі.
  3. Гість несе відповідальність за правильність оформлення та достовірність наданої інформації, необхідної для бронювання; а також за дотримання умов бронювання, в тому числі ануляції і заїзду.
  4. Всі претензії щодо якості та обсягу наданих туристичних послуг з готельного обслуговування пред’являються Гостем безпосередньо Готелю.
  5. Здійснюючи бронювання на сайті або через клієнт-менеджера по телефону, Гість несе відповідальність за обраний варіант номера Готелю та дотримання умов бронювання.
  6. Термін і порядок ануляції бронювання в кожному конкретному випадку встановлює сам Готель. Ці умови вказуються в Акті заселення для Гостя і є обов’язковими як для Гостя .
  7. Повернення грошових коштів Гостю відбувається протягом 3 робочих днів у разі, якщо скасування бронювання було зроблене вчасно, в терміни встановлені Готелем і зазначені в Акті заселення для Гостя.
 2. Порядок вирішення спорів
  1. Всі суперечки, пов’язані з виконанням цього Договору, сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості — в суді за відповідною підсудністю.
 3. Термін дії договору та інші умови
  1. Дія Договору припиняється виконанням сторонами своїх зобов’язань відповідно до його умов або за взаємною згодою сторін.
  2. Гість і його уповноважені особи, які підписали цей Договір, підтверджують, що всі надані в Даному Договорі, заявці персональні дані Гостя і уповноважених осіб Гостя є правильними, і висловлює свою згоду на те, що Готель має право обробляти всі персональні дані осіб, надані в цьому Договорі та заявці, , а також використовувати особисті дані для відправки комерційних повідомлень і пропозицій. Гість і його уповноважені особи підтверджують, що вони повідомлені, що персональні дані включені в базу даних Готеля, про їхні права, порядок отримання інформації та місцезнаходження бази даних.
  3. Готель повідомляє Гостю інформацію, передбачену цим договором за допомогою телефону та e-mail. Гість підтверджує, що він несе всі ризики, пов’язані з неможливістю повідомлення Гостя із зазначених засобів зв’язку.
  4. Готель має право використовувати адресу електронної пошти Гостя для регулярної відправки на нього листів рекламного, інформаційного та розважального характеру. При цьому Гостю надається право відмовитися від отримання даних листів у будь-який момент.
  5. Акцептуючи цей договір, Гість підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на укладання договору від імені всіх осіб, які прямують з Гостем, що він і наступні з ним особи ознайомлені з усією інформацією.
 4. Інші умови
  1. Чітке дотримання умов даного Договору є обов’язковим для Готелю та Гостя.
  2. Уклавши даний Договір Гість гарантує Готелю що:

2.1 Гість має всі права, які небхідні для укладання даного Договору та отримання туристичних послуг в Засобах розміщення.

 • Надає однозначну згоду на отримання від Центру бронювання та уповноважених ним осіб повідомлень, у тому числі електронних повідомлень, телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що стосуватимуться замовлених послуг, акцій, профілактичних робіт, аварій та іншої інформації, пов’язаної з виконанням даного Догоовру.
 • Надає однозначну згоду на те, що Готель має право в одностронньому порядку без згоди та попередження Гостя змінювати умови даного Договору.
 • Надає згоду на відступлення права вимоги щодо заборгованості за послуги, надані за цим Договором без повідомлення Гостя.
 1. З усіма умовами, перерахованими в цьому Договорі я і особи, що проживають зі мною згодні і зобов’язуємося їх дотримуватися. Мною (нами) отримана вся необхідна, доступна і достовірна інформація про умови готельного обслуговування за Договором.

 

Beneficiary Customer Account- п.п. Пелех Олег Михайлович

рахунок- 26001060747028

Банк отримувача -Трускавецьке відділення  ЗГРУ Приват банк

МФО- 325321

ЗКПО-3173318790